Hôm nay :
- 0941.400.650 -->

Clamp là gì

Định nghĩa clamp nối  nhanh, khớp nối nhanh là gì

 Clamp ( clem ) khớp nối  nhanh là dụng cụ để liên kết nhanh các đường ống truyền tải, liên kết nhanh từ ống tới van, từ van tới phụ kiện..... chúng giúp thao tác lắp, tháo được diễn ra nhanh chóng và dễ dàng, nhờ vậy mà chúng ta dễ dàng bảo dưỡng và thay thế đường ống, van, phụ kiện của hệ thống.

Cấu tạo của clamp

Cấu tạo của clamp vô cùng đơn giản, bao gồm một cùm kẹp clamp, hai đầu ống ferruler, và một gioăng bằng silicon, hoặc ca su.
Clamp nối nhanh inox

Nguyên tắc hoạt động của khớp nối nhanh clamp

Khớp nối nhanh clamp inox hoạt động một cách dễ dàng và đơn giản, chỉ cần xoay núm chốt cùm và tháo cùm ra là đã tác biệt được toàn bộ bộ cùm clamp.
Hai đầu ferruler được hàn trực tiếp vào ống, hoặc vào van.

BACK TO TOP